NOVETATS

CALENDARI REUNIÓ PARES - PRINCIPI DE CURS 2022-2023

Relació Material Escolar Cursos Ed. Primària 2022-23.pdf

Relació Material Escolar cursos Educació Primària 2022-23

Relació Llibres de text Cursos Ed. Primària 2022-2023.pdf

Relació Llibres de Text cursos Educació Primària 2022-23

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

El CEIP Son Canals és...

RECOMANACIONS (08/10/2021)

Benvolgudes famílies,


1. És important que emplenin i signin totes les autoritzacions referents al seu fill/a (sortides generals, persones que poden venir a cercar-lo a l’escola, autoritzacions per a què puguin anar tot sols a casa en acabar la jornada escolar, menjador escolar). Les trobaran a les darreres pàgines de l’agenda escolar de l’alumne/a.


2. Emplenin també la pàgina de DADES PERSONALS del principi de l’agenda i mantenguin informat al centre de canvis de números mòbils i adreces.


3. Facin ús de l’agenda i l’email @soncanals.es del seu fill/a per a comunicar-se amb la tutora, justificar faltes i demanar tutoria, ja que és millor i preferible a cridar per telèfon al centre.

____________________________

Apreciadas familias,


1. Es importante que rellenen y firmen todas las autorizaciones referentes a su hijo / a (salidas generales, personas que pueden venir a recogerlos a la escuela, autorizaciones para que puedan ir solos a casa al terminar la jornada escolar, comedor escolar). Las encontrarán en las últimas páginas de la agenda escolar del alumno / a.


2. Rellenen también la página de datos personales del principio de la agenda y mantengan informado al centro de cambios de números móviles y direcciones.


3. Hagan uso de la agenda y el email @soncanals.es de su hijo/a para comunicarse con la tutora, justificar faltas y pedir tutoría, ya que es mejor y preferible que llamar por teléfono al centro.